Tầm quan trọng của Tiêu chuẩn ATEX và IECEx

Tiêu chuẩn IECEx,

Tiêu chuẩn ATEX,

WELCOME TO WEBSITE MECOSUN ! CHÚNG TÔI CAM KẾT CUNG CẤP THIẾT BỊ CHÍNH HÃNG VÀ DỊCH VỤ TỐT NHẤT.
0
Tiêu chuẩn IECEx và ATEX là gì?
TIÊU CHUẨN IECEx & ATEX LÀ GÌ?
 Tiêu chuẩn ATEX là khuôn khổ quy định của Châu Âu về sản xuất, lắp đặt và sử dụng thiết bị trong môi trường có khả năng cháy nổ. Nó được ký hiệu bởi “Ex” và áp dụng từ tháng 7 năm 2003. Có hai chỉ thị ATEX: một cho nhà sản xuất và một cho người sử dụng thiết bị.
 Trong khi đó, IECEx là chương trình quốc tế để chứng nhận các tiêu chuẩn liên quan đến thiết bị sử dụng trong các bầu khí quyển. IECEx không giới hạn bởi vùng địa lý và được công nhận toàn cầu. Nó cung cấp một hệ thống chứng nhận độc lập cho các thiết bị chống cháy nổ, giúp đảm bảo an toàn trong môi trường nguy hiểm.
1. Tiêu chuẩn ATEX: 
  - ATEX là khuôn khổ quy định của Châu Âu về sản xuất, lắp đặt và sử dụng thiết bị trong môi trường có khả năng cháy nổ.
  - Được ký hiệu bởi “Ex.
  - Có hai chỉ thị ATEX:
    + Chỉ thị thiết bị ATEX /94/9/EC: Đối với thiết bị và hệ thống bảo vệ được thiết kế để sử dụng trong môi trường dễ cháy nổ.
    + Chỉ thị ATEX 137 tại nơi làm việc 99/92/EC: Yêu cầu tối thiểu để cải thiện sự an toàn và bảo vệ sức khỏe của người lao động có nguy cơ gặp rủi ro từ môi trường dễ cháy nổ.
2. Tiêu chuẩn IECEx:
  - IECEx là chương trình quốc tế để chứng nhận các tiêu chuẩn liên quan đến thiết bị sử dụng trong các bầu khí quyển. Không giới hạn vùng địa lý và được công nhận toàn cầu.

3. Sự khác nhau giữa ATEX và IECEx:
 3.1. Phạm vi địa lý:
   - ATEX: Áp dụng tại Châu Âu.
   - IECEx: Không giới hạn vùng địa lý và được công nhận toàn cầu.
 3.2. Chứng nhận:
   -  ATEX:
    + Chỉ thị thiết bị ATEX /94/9/EC: Đối với thiết bị và hệ thống bảo vệ được thiết kế để sử dụng trong môi trường dễ cháy nổ.
    + Chỉ thị ATEX 137 tại nơi làm việc 99/92/EC: Yêu cầu tối thiểu để cải thiện sự an toàn và bảo vệ sức khỏe của người lao động có nguy cơ gặp rủi ro từ môi trường dễ cháy nổ.
   - IECEx: Chứng nhận các tiêu chuẩn liên quan đến thiết bị sử dụng trong các bầu khí quyển.
 3.3. Mục đích:
  - ATEX: Tập trung vào an toàn trong môi trường dễ cháy nổ.
  - IECEx: Hướng đến sự an toàn toàn cầu.

4. Tầm quan trọng của Tiêu chuẩn ATEX và IECEx trong ngữ cảnh của nhà máy và thiết bị, cũng như an toàn cho con người:
 4.1 - Tầm quan trọng cho nhà máy:
  - Tiêu chuẩn ATEX đảm bảo rằng các thiết bị và hệ thống trong môi trường có khả năng cháy nổ tuân theo các quy định an toàn. Điều này giúp ngăn chặn vụ nổ, bảo vệ tài sản và duy trì hoạt động liên tục của nhà máy.
  - Tiêu chuẩn IECEx cung cấp hệ thống chứng nhận quốc tế cho các thiết bị sử dụng trong môi trường nguy hiểm. Việc tuân thủ IECEx giúp tạo ra môi trường làm việc an toàn, giảm thiểu nguy cơ cháy nổ và bảo vệ tài sản của nhà máy.
 4.2 - Tầm quan trọng cho thiết bị và con người:
  - Tiêu chuẩn ATEX:
   + Đối với thiết bị: Sản phẩm nhận được chứng nhận ATEX mang huy hiệu “Ex.” chứng tỏ chúng an toàn trong môi trường dễ cháy nổ. Điều này đảm bảo tính mạng và sức khỏe của người lao động và bảo vệ thiết bị khỏi hư hỏng.
   + Đối với con người: Chỉ thị ATEX 137 đặt ra yêu cầu tối thiểu để cải thiện an toàn và bảo vệ sức khỏe của người lao động trong môi trường có nguy cơ cháy nổ.
  - Tiêu chuẩn IECEx:
   + Đối với thiết bị: IECEx đảm bảo tính phù hợp của các thiết bị điện và không điện trong môi trường nguy hiểm. Việc sử dụng thiết bị được chứng nhận IECEx giúp giảm thiểu nguy cơ cháy nổ và bảo vệ tài sản.
   + Đối với con người: IECEx giảm thiểu nguy cơ gây thương tích cho người lao động và máy móc từ cháy nổ.
Chia sẻ:
Bài viết khác:
0
Go Top